นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมโครงการ Sakura Science Exchange Program ณ มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวงจำนวน 10 คน ได้แก่

 1. นางสาว นาซุฮา บุญญามีน
 2. นางสาว เอเชีย เปรินทร์
 3. นางสาว เจตปรียา รีฮาเซ็น
 4. นางสาว ศรัณย์ชนก วงษ์เล็ก
 5. นางสาว ปวันรัตน์ เหล่าจันทร์
 6. นางสาว อัษนา เซ็นสม
 7. นางสาว ธนพร หมุดดี
 8. นาย ณัฐกิตติ์ ทรัพย์น้อย
 9. นางสาว ณัฐฐากาญจน์ ทองแก้ว
 10. นาย ธีรพงษ์ อุมาสะ

ได้เข้าร่วมโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science หรือ Sakura Exchange Program in Science ณ Graduate School of Horticulture, Chiba University ประเทศญี่ปุ่น โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจาก Japan Science and Technology Agency (JST) โดยมี Assoc. Prof. Dr. Yukiharu Ogawa เป็นผู้ประสานงานฝ่ายญี่ปุ่น และมี อ.ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว เป็นผู้ประสานงานฝ่ายไทย

ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางด้าน Postharvest and Food Engineering
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับนักศึกษาญี่ปุ่น
 • เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์ของบริษัท Yamazaki Baking Co., Ltd. (ヤマザキ)
 • เข้าชม Tokyo National Museum
 • เข้าชม Japan International Food Machinery & Technology Exhibition (FOOMA JAPAN 2019) ณ ศูนย์จัดการประชุม Tokyo Big Sight (東京ビッグサイト)
 • ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

วิดีโอสรุปกิจกรรม Sakura Exchange Program in Science ณ Graduate School of Horticulture, Chiba University ประเทศญี่ปุ่น