สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ อ.วรรธิดา หอมถาวรชู

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วรรธิดา หอมถาวรชู ที่ได้รับให้ดำรงดำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป