TCAS 2563 รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

35 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครใน รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563

สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์: https://admission.mfu.ac.th

รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิก: http://bit.ly/397w1ig