ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2563

 

รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admissions 1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 37 สาขาวิชา
  • กำหนดการรับสมัคร: สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 ทางเว็บไซต์ student.mytcas.com

รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ  คลิกที่นี่  (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2563)

หมายเหตุ:
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียดการคัดเลือกฯ และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครของ ทปอ.