สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป