งานวิจัยจากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับความสนใจเพื่อนำไปต่อยอด

เวปไซต์ cosmeticsdesign-asia.com ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยจากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยงานวิจัยดังกล่าวนำเสนอการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปสับปะรดเพื่อนำไปใช้ในการผลิตเป็นวัตถุดิบหรือส่วนผสมที่มีมูลค่าสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยงานวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยร่วมระหว่าง ดร.สุนันทา เกษนาวา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> คลิก