มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับ #ปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

.
.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับ #ปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

กำหนดรับสมัคร: วันที่ 14 มกราคม – 22 เมษายน 2564

.

🔹สถานที่เรียน: เชียงราย

เปิดรับสมัคร 14 สาขาวิชา

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร: https://bit.ly/38HDM0k

.

🔹สถานที่เรียน: กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัคร 4 สาขาวิชา

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร: https://bit.ly/2N7AICx

.

เข้าสู่ระบบรับสมัคร 👉👉 http://bit.ly/3qhIgkg

.

#บัณฑิตศึกษามฟล #แม่ฟ้าหลวง #มฟล

.

.

.

.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับ #ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564
กำหนดรับสมัคร: วันที่ 14 มกราคม – 22 เมษายน 2564
.
🔹สถานที่เรียน: เชียงราย
เปิดรับสมัคร 7 สาขาวิชา
อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร: https://bit.ly/39rLlHE
.
🔹สถานที่เรียน: กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา
อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร: https://bit.ly/39vyFiT
.
เข้าสู่ระบบรับสมัคร 👉👉 http://bit.ly/35HXK9c
.
#บัณฑิตศึกษามฟล #แม่ฟ้าหลวง #มฟล