“ทำไมต้องเรียน..อุตสาหกรรมเกษตร”

“ทำไมต้องเรียน..อุตสาหกรรมเกษตร” เรามีคำตอบค่ะ ><
📢📢ขอเชิญคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม #OpenHouse ออนไลน์ ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 น.
เพื่อแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา ได้แก่
🔸สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
🔸สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปริญญาเดียว และหลักสูตร 2 ปริญญา)
#ลิงค์ zoom เข้าร่วมกิจกรรม
Meeting ID: 960 4246 1097
Passcode: 292438
#โครงการเปิดโลกอุตสาหกรรมเกษตร (Open House)” ออนไลน์ เพื่อแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี
🔵สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
🟢สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
(หลักสูตรปกติ และหลักสูตร 2 ปริญญา)
ทางโรงเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ และกรอกแบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง: https://forms.gle/ajRh2LG3yeREqLvDA