ภาพรวมของสำนักวิชา

วิดีโอแนะนำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 1

 

วิดีโอแนะนำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2

 

วิดีโอแนะนำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

วิดีโอแนะนำสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์