ข่าว

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าสูงแบบบูรณาการข้ามศาสตร์

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือและวางแผนแนวทางการดำเนินงานวิจัยด้านผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าสูงแบบบูรณาการข้ามศาสตร์

บรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการโครงการและประสบการณ์การตั้งโรงงานผลิตอาหารด้วยตัวเอง”

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย #เริ่มต้นอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ผลงานใน World Class Journal” (Ep.2)

สำนักวิชาอุตสาหกรรเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย

1 2 3 11