เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

▶️ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

– ได้รับการรับรองจาก IFT (Institute of Food Technologists : USA)
– เน้นปฏิบัติจริง มากกว่าทฤษฎี โดยใช้โจทย์จากภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการ
– เสริมทักษะรอบด้าน พร้อมทำงานทันที

📌 กำหนดการรับสมัครออนไลน์:
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562

รายละเอียดประกาศรับสมัคร: http://bit.ly/2zCr7d6