รับนักศึกษารอบที่ 3 รับตรงร่วมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง TCAS62

มาอีกหนึ่ง !! รอบที่ 3 รับตรงร่วม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2562

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 17-29 เมษายน 2562 ตามลิงค์นี้ค่ะ

https://www.facebook.com/triam.ent/photos/pcb.1770598796375341/1770597276375493/?type=3&theater