โครงการแลกเปลี่ยน AIMS Program ณ Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ทุนการศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน AIMS Program เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ มหาวิมยาลัย Bogor Agricultural University. Indonesia

นายอิสรา คงบริบูรณ์

การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอินโดนีเซียนั้น เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำ เราจะได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ วัฒนธรรม ใหม่ๆ และประสบการณ์มากมาย นอกจากนั้นการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ยังช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และช่วยเพิ่มความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาด้วย

อินโดนีเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่อยากแนะนำ เนื่องด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของ คน ภาษา และวัฒนธรรม  มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เมื่อเราเดินทางไปตามเมืองต่างๆ ก็จะได้ยินภาษาและได้เห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

Bogor agricultural university (IPB) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอาคารที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น นอกจากนั้น นักศึกษาที่นี่ก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมากและยังเป็นมิตรอีกด้วย ซึ่งช่วยให้การใช้ชีวิตที่IPBและอินโดนีเซียนั้นเป็นเรื่องที่ง่าย หากมีโอกาสก็อยากแนะนำให้มาเป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเหมือนกันกับพวกเรา

นางสาว จิราวรรณ์ สีอ่อน

ดิฉันเป็นนักษาชั้นปีสุดท้าย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AIMs ที่มหาวิทยาลัย Bogor Agricultural Uniersity (IPB) ประเทศ อินโดนีเซีย ทำให้ได้ประสบการณ์มากมาย ในเรื่องของวัฒนธรรม ศาสนา และภาษา ทั้งภาษาบาฮาซาและภาษาอังกฤษ  ดิฉันได้รับความรู้มากมายจากการได้ทำโปรเจคร่วมกับเพื่อนๆ ที่ IPB นอกจากนั้นยังได้พบเพื่อนใหม่จากประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น มาเลยเซีย และลาว เพื่อนๆทุกคนใจดีและสนุกสนาน และสิ่งที่สำคัญที่ได้รับจากการไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้คือความสามารถในการแก้ไขปัญหา เช่น การสื่อสารและการใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

นายอรัญญิก ยศธิวงค์

ประทับใจในความมีน้ำใจของเพื่อนๆ คนอินโดนีเซีย ที่คอยช่วยเหลือ เมื่อเรามีปัญหาทุกครั้ง ไม่ว่าเขาจะยุ่งอยู่หรือไม่ เขาจะพร้อมช่วยเราเสมอ และช่วยอย่างเต็มใจ

นางสาววิลาสินี หยูเอียด

เวลาผ่านไปเร็วมาก ฉันยังคงจำวันแรกที่ไปถึงอินโดนีเซียได้ดี คนและสภาพอากาศของอินโดนีเซียนั้นน่าตื่นเต้นมาก

โดยเฉพาะคนอินโดนีเซียและนักศึกษาที่ IPB ทุกคนเป็นมิตรและคอยช่วยเหลือฉันเสมอ ฉันมั่นใจเลยว่า หากคุณมาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ IPB คุณจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน