ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2562

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2562

#การประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ
การประกวดประเภททีม ไม่เกิน 3 คน
(จำกัดสถานศึกษา หรือชุมชนละไม่เกิน 2 ทีม)
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
(กรณีผู้แข่งขันเป็นนักเรียน นักศึกษา ไม่อนุญาตให้อาจารย์เป็นสมาชิกในทีม) รับจำนวนจำกัด เพียง 15 ทีม เท่านั้น

#กำหนดการแข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562
จัดเตรียมโตก เวลา 08.30-11.00 น.
ณ โถงอาคารเรียนรวม 3 (ลาน C3)
ประกวด เวลา 11.00-12.00 น. ณ เวทีกลาง (C1)

> สอบถามรายละเอียดการรับสมัครตามลิงค์เลยจ้า..หรือ โทรสอบถามได้ที่ 0 5391 6738 http://sci2019.mfu.ac.th/?page_id=88

>> หมดเขตรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นี้ค่ะ