Month: November 2019

งานบายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตรชั้นปีที่ 4

เมื่อวันศุกร์ที่ 22  พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาทางสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมงานบายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตรชั้นปีที่

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเดินทางไปศึกษาดูงานและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบโรงเรือน