สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้ให้การต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก ISA-Lille ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้ให้การต้อนรับ Prof. Pierre Vandendriessche, Head of Food Science and Technology Department และ Miss Thanh-Ly LE Minh ผู้แทนจาก International Office ของ ISA-Lille ประเทศฝรั่งเศส เพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่จะมีร่วมกัน โดยในเบื้องต้นได้เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการสร้างงานวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักวิจัยจากทั้งสองสถาบัน