ดาวน์โหลดใบสมัคร และ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาโท-เอก

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2 สมัครได้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563)