กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยจัดปฐมนิเทศในรูปแบบใหม่ ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาใหม่จะเข้าร่วมกิจกรรมตามฐาน จำนวนทั้งหมด 11 ฐาน สามารถชมภาพบรรยากาศของกิจกรรมปฐมนิเทศได้จากคลิปด้านล่างนี้