รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย Manuscript Workshop ปี 2563 จัดโดย งานบริหารงานวิจัยฯ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรร่วมคือ รศ.ดร.วสุ ปฐมอารีย์ จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมี ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส ผู้ช่วยคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ทั้งนี้คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ ร่วมให้การต้อนรับ และเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้