ASEAN+ONE Scholarship 2022 หรือ โครงการทุนเรียนต่อปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น

การรับสมัครโครงการทุน ASEAN+ONE Scholarship 2022 หรือ โครงการทุนเรียนต่อปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น

>>นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปี สามารถสมัครขอรับทุนนี้ได้ ตั้งแต่วันนี้ – 5 มีนาคม 2564

✈ โดยหากท่านสมัครรอบนี้จะได้เดินทางไปศึกษาในปี 2022 หรือ 2565

****ทุนนี้ไม่ต้องสอบข้อเขียน และยังเป็นทุนการศึกษาให้เปล่า ไม่ต้องใช้เงินทุนคืน!! มูลค่าทุนการศึกษาถึง 10 ล้านเยน****🙌

>>สาขาที่สมัครขอทุนได้มีดังนี้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / เทคโนโลยีชีวภาพ / โภชนาการ / วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (จะพิจารณาดูจากข้อมูลในใบสมัคร งานวิจัยที่ผ่านมา และแผนการเรียนต่อในญี่ปุ่น)

ผู้ที่สนใจสามารถดูระเบียบและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ลิ้งค์นี้: (หากคลิกเปิดไม่ได้ ให้ Copy link ไปเปิดใน Google chorme นะคะ)

https://www.dropbox.com/…/AACt8Rl0JkDxGlaMIDELRQkMa…

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 02-247-7000 ต่อ 1569 / 1512/1590 หรือ ajtscholarship@gmail.com