สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ อ. ดร. สุทธิพร พินิจสุวรรณ

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สุทธิพร พินิจสุวรรณ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Food Science and Technology) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

 

Dr. Suttiporn Pinijsuwan