สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ อ. ดร. ณัฐวุฒิ ดอนลาว

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ดอนลาว ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Food Science and Technology) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป