ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ ภายใต้โครงการ MFU Visiting Scholar ในหัวข้อ “Food Packaging for Wine and Beverage”

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ ภายใต้โครงการ MFU Visiting Scholar ในหัวข้อ “Food Packaging for Wine and Beverage” โดย Professor Dr. Thomas Karbowiak, Director of the research unit “Physical Chemistry of Food and Wine” AgroSup Dijon – Université de Bourgogne จากประเทศฝรั่งเศส ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 16.00-18.00 น ผ่านโปรแกรม Zoom โดยการบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา Food Packaging and Shelf Life สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้สนใจสามารถเชื่อมต่อผ่าน Zoom ด้วย QR code ด้านล่าง