นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Exchange Program ณ มหาวิทยาลัยอุตสึโนะมิยะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง ที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science หรือ Sakura Exchange Program in Science ณ Department of Environmental Engineering, Faculty of Agriculture, Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 คน ได้แก่

  1. นางสาว นิศากร คำยอด
  2. นางสาว กานต์ธิดา นาคำ
  3. นางสาว วันทนีย์ สุขกายะ
  4. นางสาว ธัญวรัตม์ อึ้งชัยวงษ์
  5. นางสาว ปรียาภรณ์ วงษ์ทำมา
  6. นางสาว ศุภาพิชญ์ ชลัมพุช
  7. นางสาว ธิดา สินเสร้า
  8. นาย ณัฐวุฒิ จันสุ
  9. นางสาว ทาริกา ไชยลาภ
  10. นางสาว ถวรรณกรณ์ คำยา

ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับ Utsunomiya University เพื่อเป็นการแนะนำตัวและนำเสนอหัวข้อวิจัยที่สนใจในอนาคต นอกจากนี้ Dr. Masatsugu Tamura ประสานงานฝ่ายญี่ปุ่น ได้แนะนำ Utsunomiya University และงานวิจัยที่สนใจแก่นักศึกษาชาวไทย และมี ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว ผู้ประสานงานฝ่ายไทย ได้แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแก่นักศึกษาชาวญี่ปุ่น ทั้งนี้กิจกรรมการไปเยือน Utsunomiya University ได้ถูกเลื่อนออกไปสืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจาก Japan Science and Technology Agency (JST)