กิจกรรมคณบดีและคณาจารย์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรม “คณบดีและคณาจารย์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564” ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรของสำนักวิชาฯ รวมถึงได้พบปะพูดคุยถึงแผนการเรียนของนักศึกษา แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต ทุนการศึกษา โอกาสต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้รับ สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย และข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางการศึกษาของนักศึกษา รวมถึงมาตรการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 76 คน กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สร้างสัมพันธภาพร่วมกันได้เป็นอย่างดี ทางผู้จัดหวังว่าที่จะได้จัดกิจกรรมดีๆ ร่วมกันในโอกาสต่อไป