เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสิงห์ปาร์คเชียงราย

เริ่มแล้ว!!!!! กับ #โครงการทุนการศึกษาสิงห์ปาร์คเชียงราย น้องๆ ชาวเชียงราย ได้เรียนฟรีตลอดหลักสูตร และได้ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พ.ย. 64 และติดตามรายละเอียดกันได้เลยจ้า

💢จากการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ที่ได้สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นวงกว้าง ทำให้เยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถในจังหวัดเชียงรายหลายครอบครัว ได้รับผลกระทบ และอาจขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
สิงห์ปาร์ค เชียงราย เล็งเห็นถึงการศึกษาของเยาวชน จึงเดินหน้าสานต่อ โครงการทุนการศึกษา สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นปีที่ 8 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

โดยเป็นทุนได้ศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร และไม่มีสัญญาผูกมัด ไม่ต้องใช้คืน

#มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 10 ทุน

#มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 10 ทุน

⭕️ น้องๆสามารถดูรายละเอียด และสมัครขอรับทุนการศึกษาด้วยการ #สแกนคิวอาร์โค้ด ที่อยู่บนเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ หรือง่ายๆแค่
📍#เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 64 นี้นะจ๊ะ