อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลำไยให้กับสมาชิกของมูลนิธิวัฒนเสรี (The Freedom Story)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.พันธ์ศิริ สุทธิลักษณ์ ผู้จัดการคลีนิคเทคโนโลยีเครือข่าย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ผศ.ดร.ณัฏยา คนซื่อ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลำไยให้กับสมาชิกของมูลนิธิวัฒนเสรี (The Freedom Story) ให้เป็นผลิตภัณฑ์แยมลำไย และเจลลี่ลำไย  ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ S4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง