สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธิดา หอมถาวรชู

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธิดา หอมถาวรชู ที่ได้รับรางวัล Most IP Licensed of the year ด้านการใช้ประโยชน์เชิงสังคม เนื่องในงาน MFU Innovation Day 2021