บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ”

📝สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ #การพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ” วิทยากรโดย คุณนพดา อธิกากัมพู กรรมการผู้จัดการ บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ B-Garlic https://www.b-garlic.com
👉วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30-11.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ฟรี!!ไม่มีค่าใช้จ่าย