สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับรอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ตอบโจทย์คนยุคนี้ 2 สาขาวิชา

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับรอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ตอบโจทย์คนยุคนี้ 2 สาขาวิชา
✅ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (ปริญญาเดียว
และควบ 2 ปริญญา)
✅ สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
กำหนดรับสมัคร: วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565 #ทุกโครงการ
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์: admission.mfu.ac.th
**ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้มากกว่า 1 โครงการ หากคุณสมบัติผ่านตามประกาศโครงการนั้น ๆ**
.