TCAS65 รอบที่ 3 Admissions เปิดรับสมัครวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ทุกโครงการ

#TCAS65 รอบที่ 3 Admissions เปิดรับสมัครวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 #ทุกโครงการ
✅ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (ปริญญาเดียว
และควบ 2 ปริญญา)
✅ สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com