บรรยายพิเศษการจัดการโลจิสติกส์และการจำหน่ายผลิตผลสดออนไลน์ หัวข้อ “การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตกล้วยหอมทองไทยอย่างยั่งยืน”

📢 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง #บรรยายพิเศษการจัดการโลจิสติกส์และการจำหน่ายผลิตผลสดออนไลน์ หัวข้อ “การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตกล้วยหอมทองไทยอย่างยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting วิทยากรโดย คุณเสาวณี วิเลปะนะ กรรมการผู้จัดการบริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
………………………………………………………………………………………………………………….
ฟรี!!ไม่มีค่าใช้จ่าย