อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566

#Congratulations 🥳ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566