ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า

#Congratulations 🎉ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัล #การนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022 (ICAAI2022) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 👏👏