ข่าวทุนการศึกษา

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อการศึกษา ผ่าน “กองทุนเพื่อการศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อการศึกษา ผ่าน “กองทุนเพื่อการศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวจะใช้ในการจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรที่เปิดสอนในสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การบริจาค:
1.ผู้บริจาคสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อบัญชี (เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา) เลขที่บัญชี 672-0-11709-9 หรือพร้อมเพย์ผ่าน QR Code ที่ระบุในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
2.ผู้บริจาคกรอก “แบบแจ้งความจำนงบริจาคเงิน” พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน และส่งข้อมูลที่ E-mail : agro-industry@mfu.ac.th
สำนักวิชาฯ ตรวจสอบข้อมูล และจัดส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาค ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบแจ้งความจำนงบริจาคเงิน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุน: https://drive.google.com/file/d/1PYGGBK_Ch7RJj5APzrOpDyGPbMzl39dy/view?usp=sharing

สอบถามเพิ่มเติม :
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร 053-916737

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวทุนการศึกษาเพิ่มเติม ได้จากเวปไซต์ https://www.mfu.ac.th/news/news-scholarship.html