ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิขาอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่นในพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิขาอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่นในพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่น ดังนี้

นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม

  • MR.THET HTOO AUNG นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผลการเรียนเฉลี่ย GPAX 4.00
  • MR.KYAW PYAE WIN นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผลการเรียนเฉลี่ย GPAX 4.00
  • นางสาวรณิดา ลือพักตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ผลการเรียนเฉลี่ยน GPAX 3.97

ผู้นำนักศึกษา

  • นางสาวสุทธิดา สุขสมาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว นายกสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2566