รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัคร: 
วันที่ 15 มกราคม – วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่

ระดับ #ปริญญาโท  http://bit.ly/2U6iFyp

ระดับ #ปริญญาเอก  http://bit.ly/2WnDpyT

#บัณฑิตศึกษา #MFU #มฟล #แม่ฟ้าหลวง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.mfu.ac.th/admission-home.html

โทร 053916738