สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญนักเรียน ผู้ปกครอง ครูแนะแนว และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม AI-MFU: Virtual Open House 2024 Ep.1 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น.

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญนักเรียน ผู้ปกครอง ครูแนะแนว และผู้สนใจ  เข้าร่วมกิจกรรม AI-MFU: Virtual Open House 2024 Ep.1 ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น.

ทางออนไลน์ทาง zoom meeting  ที่

https://zoom.us/j/93220359007…#success

Meeting ID: 932 2035 9007

Passcode: 791152

หรือทาง facebook live  ที่

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064495667859

ทั้งนี้เพื่อพบปะ พูดคุย และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 โดยรายละเอียดของกิจกรรมประกอบด้วยการแนะนำ

  • หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและหลักสูตรโลจิสติกส์เกษตรและอาหาร (หลักสูตรปริญญาเดียว และ 2 ปริญญา)
  • ทุนการศึกษา
  • โอกาสทางการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน
  • เส้นทางอาชีพ
  • พูดคุยกับอาจารย์ประจำหลักสูตร และรุ่นพี่
  • เล่นเกมส์ตอบคำถามลุ้นรับรางวัลและของที่ระลึก

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์และกรอกแบบลงทะเบียนล่วงหน้าตามลิงค์นี้:

https://forms.gle/ZqVYMLogRgr2QCey6