ความปลอดภัยและจุลชีววิทยาทางอาหาร

ความปลอดภัยและจุลชีววิทยาทางอาหาร

Autoclave | ALP model CL-40M
Colony counter | Funke Gerber model Colonystar
Compound microsope
Hot air oven | Memmert UNE500
Desiccator | NIKKO
Laminar air flow | Boss Tech HVBT150S
Compound microscope
Fume Hood | Neoflow
Centrifuge | Digicon 20-R
Balance (4 digits) | Mettler Toledo AB204-S
Balance (2 digits) | Mettler Toledo PB3002-S
Chemical storage cabinet | STAFtech VSC13
Desiccator chamber | Boekel
Safety cabinet class 2 | NUAIRE model No. NU-440-400E
Orbital mixer shaking incubator | IKA model KS4000I Control
Safety cabinet class 2 | Heal Force, Model 7B2-HF1200CA2-001
Water bath | Memmert, Model W14
Hot air oven | BINDER
Low temperature incubator | Aqualytic ET618-4 type 180
Incubator | WTB Binder, Model BED240
Incubator shaker | Ratex OM11
Stomacher | Seward Model 400CTF
previous arrow
next arrow
Autoclave | ALP model CL-40M - Autoclave | ALP model CL-40M
ArrowArrow

 

ความปลอดภัยและจุลชีววิทยาทางอาหาร

The Food Technology program aims to develop graduates with knowledge and skill in Food Technology in order to make significant contributions to the development in food manufacturing and exporting industries. The course covers raw material handling, processing, quality assurance and control, product development and marketing, as well as seminar, special problem and cooperative education so as to enable the student to think, to solve problems and to pursue careers responsibility and ethically.