กิจกรรมนานาชาติ

นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม Virtual Mobility Program กับมหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณาจารย์ นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

1 2