ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรที่ผ่านการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก UK Professional Standards Framework (UKPSF)

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ผ่านการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก

1 2 3 13