กิจกรรมที่ผ่านมา

อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการในโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่

ตามที่ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์

นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม Virtual Mobility Program กับมหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณาจารย์ นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการ U2T ตำบลนางแล

คณะทำงาน U2T ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

นักศึกษาระดับปริญญาโทและคณาจารย์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการ Collaborative Online International Learning (COIL program) จัดโดยมหาวิทยาลัยชินชู (Shinshu University) ประเทศญี่ปุ่น

ในระหว่างวันที่ 13-27 สิงหาคม 2564 นักศึกษาระดับปริญญาโทและคณาจารย์จากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมโครงการ

1 4 5 6 7 8 14