กิจกรรมที่ผ่านมา

ชีวิตในรั้ว มฟล. ของนางสาวสุชัญญา อุปพงษ์ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

เหตุผลแรกที่เลือกเรียนอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็คือที่นี่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

งานบายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตรชั้นปีที่ 4

เมื่อวันศุกร์ที่ 22  พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาทางสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมงานบายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตรชั้นปีที่

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเดินทางไปศึกษาดูงานและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบโรงเรือน

1 5 6 7 8 9 12