กิจกรรมที่ผ่านมา

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา

1 5 6 7 8 9 13