ดร. ดำรงพล คำแหงวงศ์

อาจารย์, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Tel: 053 916 7185

Education

  • Ph.D.Computer science (Logistics and supply chain), Université Lumière Lyon 2, France
  • M.Sc. Packaging Technology, Kasetart university, Thailand
  • B.Sc. Industrial chemical, King mongkut’s university of technology north bangkok, Thailand

Research Interests

  • Packaging for transportation
  • Active packaging
  • Digital logistics and supply chain
  • Traceability system

Contact Information
Tel: 053 916 7185
Email: damrongpol.kam@mfu.ac.th