กิจกรรมที่ผ่านมา

นักศึกษาระดับปริญญาโทและคณาจารย์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการ Collaborative Online International Learning (COIL program) จัดโดยมหาวิทยาลัยชินชู (Shinshu University) ประเทศญี่ปุ่น

ในระหว่างวันที่ 13-27 สิงหาคม 2564 นักศึกษาระดับปริญญาโทและคณาจารย์จากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมโครงการ

1 2 3 4 5 10