Month: February 2023

กล้วยหรือผลิตผลทางการเกษตรผ่านฤดูหนาวของภาคเหนือในประเทศไทยไปได้อย่างสวยงามได้อย่างไร?

เชิญชมซีรีส์ #มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพื้นที่แห่งการทำงานวิจัยและพัฒนา จัดทำโดยส่วนประชาสัมพันธ์ #มฟล