กิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2018 ภายใต้หัวข้อ “Creative Food for Future and Sustainability” ในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ