สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน ที่ได้รับให้ดำรงดำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป