ปฏิทินกิจกรรมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำเดือน: พฤษภาคม 2564

ปฏิทินกิจกรรมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำเดือน: พฤษภาคม 2564
🟡ระดับประกาศนียบัตร
🟢ระดับปริญญาตรี
🔵ระดับปริญญาโท
🟣ระดับปริญญาเอก
อ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://admission.mfu.ac.th
**กิจกรรมเดือนนี้ค่อนข้างแน่นมาก โปรดติดตามประกาศอย่างต่อเนื่อง**
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ