ฟรี !! บรรยายพิเศษ หัวข้อ“Present and Future Value Chains : A case study of aromatic coconut”

📢สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ“Present and Future Value Chains : A case study of aromatic coconut” โดยเป็นการบรรยายเกี่ยวกับโซ่อุปทานผลิตผลเกษตรในปัจจุบันและอนาคต กรณีศึกษามะพร้าวน้ำหอม เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตรครบวงจร Young Smart farmer
✍วิทยากรโดย คุณนวลลออ เทอดเกียรติกุล Founder & CEO บริษัท อะโรมาติก ฟาร์ม จำกัด
📋วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่าน zoom meeting ฟรี!! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
📩สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง e-mail : saowapa@mfu.ac.th
ลิงค์ Zoom Meeting https://zoom.us/j/93271284190…
Meeting ID: 932 7128 4190
Passcode: 567170